Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Příspěvek na vakcínu

Příspěvek na vakcínu

Přijďte si pro příspěvek na očkování proti smrtícímu meningokoku B, nebo pásovému oparu.

Více informací
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality
Další aktuality

Syn studuje vysokou školu v Holandsku, je ale nadále pojištěncem VZP. O prázdninách měl zdravotní problémy. Pokud by se vrátily, může vyhledat v místě studia lékařskou péči, případně i podstoupit operaci? Jakým způsobem by byla hrazena léčba?

Český student studující na škole v jiné zemi EU má nárok na poskytnutí plné péče v zemi svého pojištění (v Česku) a na poskytnutí nezbytné péče v ostatních členských státech po předložení svého platného českého průkazu zdravotního pojištění (EHIC). Podmínkou je, že zdravotnické zařízení, které mu bude tuto péči v zahraničí poskytovat, musí být napojeno na veřejný systém zdravotního pojištění, tedy mít smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Lékařsky nezbytná péče se posuzuje s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu v zahraničí; nejde o takovou péči, kterou by zdravotní stav dané osoby nevyžadoval (kosmetická operace apod.). Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby pacient nemusel odcestovat ze zahraničí dříve, než zamýšlel.

Jestliže tedy lékaři uznají léčbu či operaci vašeho syna za nezbytnou, což lze předpokládat, bude k němu přistupováno jako k holandskému pojištěnci. To znamená, že sám uhradí stejné částky za spoluúčast a poplatky jako tamní pojištěnci. Ostatní náklady za něj zaplatí systém zdravotního pojištění (holandská výpomocná zdravotní pojišťovna) do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce. Následně se přeúčtují přes tzv. styčná místa do VZP. Styčným místem je v Česku Centrum mezistátních úhrad, na jehož webových stránkách jsou dostupné i potřebné další informace. Najdete je v části pro pojištěnce – postupy ve státech EU – Nizozemí. U nemocniční péče může být např. účtována spoluúčast pacienta až 150 eur; výše spoluúčasti se odvíjí dle druhu zákroku. Na tyto platby se raději předem informujte v dané nemocnici.

Pokud by si snad zdravotnické zařízení vyžádalo úhradu všech nákladů v hotovosti, má pojištěnec nárok na refundaci od své zdravotní pojišťovny. Může si o ni zažádat prostřednictvím formuláře Žádost o náhradu nákladů vynaložených na zdravotní služby poskytnuté v zahraničí a na základě předložení originálního účtu o zaplacení a lékařské zprávy. Úhradu obdrží v cenách státu, kde se léčil (získá peníze za delší dobu, protože se do zahraničí zasílá žádost o vyčíslení částky, která je tam hrazena z pojištění), nebo v cenách stanovených pro danou péči v ČR (dostane peníze do 30 kalendářních dnů od data předložení kompletních dokladů). Stropem je samozřejmě částka, kterou skutečně uhradil. V žádném případě však není refundována částka zaplacené spoluúčasti a případných dalších poplatků, které v dané zemi tamním pojištěncům nekryje jejich systém zdravotní pojištění.

Stojí tedy za úvahu sjednat si cestovní pojištění i pro studijní pobyty. Například u Pojišťovny VZP, a. s., která je dceřinou firmou Všeobecné zdravotní pojišťovny, je takové pojištění uzavíráno jako cestovní pojištění pro turistickou cestu. To se vztahuje i na studijní pobyty a činnosti nevykonávané za účelem výdělku. Studenti pojištění u VZP mají nárok na 30% slevu.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Další otázky
Další aktuality
Kontaktujte nás - 952 222 222

E-komunikace


Pobočky

Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Mapa krajů

Úřední deska


O nás

Stáhněte si

© 2014 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena